Informationssökning och källkritik

OBS! Uppdateras ej kontinuerligt.

Carl Löthman
IKT-utbildare på Pedagogiska Centralen
Senast ändrad
2003-02-17

Pedagogiska platser Ämneskataloger Sökmaskiner
Nyheter Databaser Övrigt

Inledning

Ett av dom största problemen med Internet är att hitta information som kan användas i undervisningen. Det finns över 5 miljarder olika dokument, och det tillkommer ca 3 miljon nya per vecka, alla med unika adresser, så hur gör man för att hitta rätt?
1. Om du vet adressen, skriv in den i adressfältet. T.ex www.vipeholm.lund.se
Obs! Du behöver ej skriva http://. De flesta företag och organisationer försöker få en adress (domän) så nära företagsnamnet som möjligt. Ex http://www.volvo.se/     http://www.sj.se/ . Obs! Inga å,ä,ö eller mellanslag i adressen.

2. Utnyttja  resurser som vänder sig till lärare och elever, eller bra  startplatser. Se pedagogiska platser

3. Använd en ämneskatalog, dvs en länksamling som är strukturerad och hierarkiskt uppbyggd. Tänk på om det är svensk eller utländsk information du söker. Välj därefter.

4. Om du inte hittar det du söker, använd en sökmaskin. Tänk på att de olika sökmaskinerna har olika tips på hur man kan begränsa sökningen.

5. Att använda innehållet i Databaser t.ex Mediearkivet är mycket bra.

6. Nyheter.

Pedagogiska platser

Slussen
Mycket bra samhällsinformation för unga.
Den digitala läroboken
Staffanstorp kommuns fantastiska länklista
Skolverkets länkar
Inte bara länkhavet, utan mycket annat användbart
Skolsidan
SKOLSIDAN vill ge lärare, elever och föräldrar ett verktyg som borgar för kvalitet i
sökningen mot Internet.
Oxievångskolans länklista
Mycket omfattande
En lite annorlunda 
länkskafferi

För dom yngre
Sverige Direkt
Det offentliga Sverige samlat på Internet.
Malmö gymnasie- och komvuxbibliotek Bra startplats Ugglan
Göteborg virtuella bibliotek
Skolornas portal
Jönköpings IT-pedagoger
Länksamling för pedagoger
Malmö Lärarhögskola
Webguiden
Lärarnas vägvisare i internetdjungeln

Ämneskataloger

Ämneskataloger/Ämnesregister är länksamlingar som är hierarkiskt och logiskt uppbyggda ämnesregister över informationskällor på Internet. Ämneskatalogen sorterar upp webbplatser efter ämne. Man bläddrar sig nedåt till allt finare indelningar. Till skillnad från de flesta sökmaskinerna, som registrerar varje ord på webbsidorna, registreras bara en länk till förstasidan/hemsidan på webbplatsen i ämneskatalogen. Eftersom ämneskatalogerna administreras manuellt av utvalda specialister, kan det ta väldigt lång tid för en ny webbsida att bli registrerad i ämneskatalogen, och en viss "censur" sker. När du söker efter något specifikt ämne, land, organisation osv är en ämneskatalog definitivt ditt val.


www.yahoo.se
Svenska Yahoo
är en regional variant av den mycket populär amerikanska ämneskatalogen. Ett bra förslag är att börja just i den svenska versionen, och om man tycker att materialet är lite magert finns det en direktkoppling till den amerikanska varianten. Det finns även en ämneskatalog - Yahooligans, som enbart har länkar lämpliga för barn upp till 13 år. Yahoo (amerikansk) är med sina över 150 000 länkar, nog den mest kompletta ämneskatalogen. Rekommenderas varmt. 

Yahoo! Internationellt
Europa : Danmark - Frankrike - Italien - Norge - Spanien - Storbritannien och Irland - Tyskland
Asien & Oceanien : Asien - Australien & NZ - HK - Indien - Japan - Kina - Kinesiska - Korea - Singapore - Taiwan
Amerika : Argentina - Brasilien - Kanada - Mexico - Spanska - www.yahoo.com

www.molndal.se/bibl/subject.htm

Detta är en mycket bra länksamling. Strukturerad efter bibliotekens signum system.


http://katalogen.sunet.se/index.html
Svenska Sunet
Det Svenska Universitetsdatanätets ämneskatalog är antagligen den mest kompletta i Sverige. Dess styrka är länkar om det offentliga Sverige, dvs myndigheter, partier, organisationer, skolor m.m. Klicka dig vidare ner i underkatalogerna. Det finns även en sökfunktion. Hemsidor måste aktivt anmäla sig till Sunet för att få finnas med. Detta brukar ta minst 2 månader.

Svenska Sunet
Det Svenska Universitetsdatanätets ämneskatalog är antagligen den mest kompletta i Sverige. Dess styrka är länkar om det offentliga Sverige, dvs myndigheter, partier, organisationer, skolor m.m. Klicka dig vidare ner i underkatalogerna. Det finns även en sökfunktion. Hemsidor måste aktivt anmäla sig till Sunet för att få finnas med. Detta brukar ta minst 2 månader.


lankskafferiet.skolverket.se/
Länkskafferiet
är en kvalitetsbedömd ämneskatalog med bra webbplatser för skolan. Länkskafferiet administreras av Ub i Lund och är ett samarbete med skoldatanätet. En bra plats att börja sin informationsjakt på. För närvarande finns över 2500 länkar. Sökbar. Webbplatserna är åldersmärkta efter vilket stadium de riktar sig till.


www.lub.lu.se/safir
Safir är en Systematiskt Arrangerad Förteckning över Internet- Resurser. Safir är en guide till Internet-resurser inom humaniora, teologi, samhällsvetenskap och juridik. Resurserna kännetecknas av hög kvalitet och är särskilt intressanta för forskare och studenter på universitetsnivå. Huvuddelen av Safir består av fakta- och/eller litteraturkällor, som särskilt valts ut av informationsavdelningen på Lunds Universitetsbibliotek UB1. Länkarna i Safir är ett komplement till de tryckta informationshjälpmedel som man hittar i UB1:s referensbibliotek.Urvalskriterier för resurserna i Safir:

  • innehåll: i första hand resurser med eget innehåll, inte rena länksamlingar med vidare hänvisningar

  • kvalitet

  • användbarhet: fungerande sidor (enkelhet, inte för lång uppkopplingstid m.m.)

  • innehållsansvarig för sidan

  • kostnadsfritt


Tjohoo
Svensk ämneskatalog som är geografiskt uppbyggd. Ny
WWW Virtual Library- Subject Catalogue
Fantastisk ämneskatalog
N I L S - Temasökning
Malmö stadsbiblioteks länklista. Bra skånebevakning
Britannica.com
Den gamla klassikern nu gratis
Inetmedia
Intressant och snabb uppdatering
Catweb.nu
Imponerande privat iniativ
 

Sökmaskiner

Sökmaskiner/sökmotorer är gigantiska databaser som byggs upp av automatiska sökprogram, även kallade robotar, som regelbundet "dammsuger" Internet på dokument. En robot följer hyperlänkar på Internet, samlar in alla dokument den hittar och lägger dem i sin databas. Dessa dokument kan du sedan söka efter med hjälp av fritextsökning. Det innebär att du kan söka i hela texten i samtliga dokument i sökmotorns databas genom att fylla i ett enkelt formulär på en webbsida.
I sökmotorerna sker det inte någon klassificering eller ämnesindelning av dokumenten. Istället gör sökmotorn en så kallad relevansrankning av de dokument som innehåller de ord som du sökte efter. Relevansrankningen bestäms av var och hur ofta dina sökord förekommer i dokumenten. Om sökorden finns i titeln, om de finns på flera ställen och om de står nära varandra i texten, så rankas de högt. Dokumenten presenteras i rangordning. Det dokument som rankats högst presenteras först, därefter kommer nästa dokument och så vidare. 
När du söker med hjälp av en sökmotor, letar den efter dokument som innehåller just de sökord som du har angett. Den letar alltså inte efter synonymer eller besläktade ord och uttryck, utan bara efter de ord som du har skrivit.  Om du stavar fel, så hittar sökmotorn bara dokument som innehåller samma felstavning, om det finns något...   För att du skall kunna använda sökmotorerna på ett effektivt sätt, krävs det ganska mycket träning. Du måste dessutom läsa igenom varje sökmotors hjälptext noggrant, eftersom de fungerar på olika sätt. Obs! För närvarande finns det ca 5 miljarder dokument på Internet och de bästa sökmaskinerna hittar högst 30%. Använd sökmaskinernas hjälpavsnitt!


www.altavista.se
Altavista är kanske fortfarande den sökmotorn som används flitigast. Den innehåller både en ämneskatalog och en kraftfull och snabb sökmotor. Du kan välja vilket språk som sidorna har och/eller i vilket land. Du kan även söka på ljud, bilder och filmer.  Läs hjälpavsnittet

Internationella Altavista

Altavista Bildsök


http://www.google.com

Google är en relativ ny sökmaskin som av många anses som den i dagsläget bästa sökmaskinen. Säger sig ha flest sidor i sin databas och att dessa uppdateras snabbast. En intressant funktion är att utseende och innehålllet finns sparade från det tillfälle som google senast besökt sidan. Mycket enkelt grafiskt gränssnitt.
Söktips

Varför använda google


http://askjeeves.com/
Ask Jeeves är en intressant, användbar och lite annorlunda sökmaskin. Ask Jeeves filtrerar resultaten och ger förslag på var du kan söka vidare. Det finns även en tjänst enbart för barn. Gör ett försök.


Fler sökmaskiner

 

Dogpile
Ett exempel på metasökverktyg.
Gör sökningar i bl.a. InfoSeek, Excite, AltaVista, Yahoo!, Lycos' A2Z, Excite Guide, Magellan, Lycos, WebCrawler

Northern Light Search
Intressant sökmaskin med intelligenta sökresultat
Svesök
Sökmaskin administrerad av KB
Ingår i Kulturarw3
Allt com
Svensk sökmaskin, enkelt att söka bilder.
Alltheweb
Snabb och enkel
Hotbot


Det finns mer än 3000 olika sökmaskiner att välja på. De viktigaste beskrivs på ett föredömligt vis på UB´s lista över sökmaskiner


 

Nyhetsgrupper

Nyhetsgrupper (eller Usenet newsgroups) är en slags elektronisk anslagstavla som hela världen kan titta på. Vem som helst kan skicka brev till en "newsgroup". Nyhetsgrupper organiseras hierarkiskt i olika kategorier: t. ex. rec för hobbies, comp för datorfrågor, soc för samhällsfrågor och kultur och alt som är en kategori med mer okontrollerade diskussionsämnen.

http://groups.google.com/


Databaser

Databaser är "slutna" sökmaskiner, d.v.s de innehåller information av ett speciellt slag. Det kan vara fulltextartiklar från dagstidningar, bibliotekskataloger, affärsinformation, statistik m.m. Dessa var tidigare ofta avgiftsbelagda och hade ett eget sökspråk. Numera finns det många som är gratis, eller gäller ett skolavtal. Man kan inte komma åt materialet ur en databas genom de vanliga sökmaskinerna, utan man måste gå direkt till databasen. Sökspråket är numera likt vanliga sökmaskiners, men ofta finns det större möjligheter att begränsa sina sökningar. Allt fler webbplatser har interna databaser kopplade till sina sidor.


http://www.mediearkivet.se
Mediearkivet är kanske den för skolbruk mest användbara databasen. Den innehåller ca 600 000 fulltextartiklar från Aftonbladet, Arbetet, Göteborgsposten, Svenska Dagbladet, Nerikes Allehanda, samt TT och Dagens Eko. För närvarande kostar ett abonnemang för skolbruk 800 kr, och då får man ett lösenord som byts ut varje månad. Mediearkivet har utvecklade sökmöjligheter för att bestämma källa, författare, publiceringsdatum m.m. Ibland kan det vara lite svårt att komma fram på grund av hård belastning.


http://www.presstext.prb.se/
I Presstext kan du söka i över 15 miljoner artiklar ur Dagens Nyheter, Expressen, TT och Tidningen Vi. Skolor kan få ett gratis abonnemang. Det kan vara lite komplicerat att få tillgång till databasen, då man i stället för att få ett lösenord som alla kan använda, måste uppge en sk IP-adress till en dator på skolan.


http://www.link.no/IPS/sve/intro.html
Inter Press Service är en databas med nyheter översatta till svenska. Nyheterna har ett ulandsperspektiv. Man kan antingen välja nyheter efter geografiska områden eller genom olika teman. Nyheterna är skrivna på lättbegriplig svenska, men man kan även läsa dessa på engelska. Om man går till den engelska avdelningen finns det även en användbar sökfunktion. IPS samordnas av nobelpristagaren Oscar Arias


http://www.ne.se
Bra Böckers Nationalencyklopedin finns numera även på Internet. Ca 400 kronor för privatpersoner. Malmö stad har just tecknat ett skolavtal med direkt åtkomst av NE från skolans datorer.

Fler databaser

Rixlex
Riksdagens publika databas
Samkatalogen
Lunds Universitets bibliotekskatalog
LIBRIS.
Bibliotekens litteraturdatabas

Nyheter

Att läsa dagsaktuella nyheter från dagstidningar och nyhetsbyråer kan vara mycket användbart i undervisningen. De flesta dagstidningar finns numera också på Internet, men dessa skiljer sig ganska mycket åt. Vissa tidningar lägger upp allt tidningsmaterial på sin internettidning, men de flesta väljer att bara visa en bråkdel, d.v.s de viktigaste nyheterna osv. Allt viktigare är också att komplettera internettidningen med extra tjänster såsom annonsmarknader, restips m.m.

Aftonbladet DN SvD
SR Ekot CNN svt.se/nyheter
Newstracker
Sök efter nyheter
Sunets förteckning över svenska dagstidningar KIOSKEN - MED TIDNINGAR FRÅN HELA VÄRLDEN
Sydsvenskan Lycos News
Sök efter nyheter
TV4
Nyheter via Altavista
Engelska, möjligheter att begränsa tid mm

 

Övrigt

Skolverket Skoldatanätet ITIS
ung.riksdagen.se IT och lärande
Nyheter från Knut
Om religioner
Multimediabyrån
Skolverkets multimediasatsning
Kulturfönstret
Mötesplats för kultur
DATORN i UTBILDNINGEN
Årets bästa skoltidningar Svensk Historia.nu Nätkulturer
Internet och subkulturer
Länder i fickformat
Utrikespolitiska Institutets klassiska serie, nu online
Skolarbeten Kollegiet
lärarrum på Internet
    Svenska statistiknätet
Statistik hos 25 olika myndigheter.
 
 
     

 Gå vidare till källkritik

 

Några  gratis extraprogram som du installerar på din lokala dator:

Copernic: Fungerar som en metasöktjänst. Sökfrågorna går att spara mm

Atomica: Ett smart program som gör att när du klickar med höger musknapp kan ordet länkas automatiskt till ett lexikon. Engelskt

Babylon: Ett litet enkelt översättningsprogram på 8 spåk.

 

Hit Counter